Leden 2015

Doba

17. ledna 2015 v 15:28
Je složité popsat dobu, ve které se v naší hře nacházíme. Ano, je pravda, že je rok 288 po Aegonově vylodění, vše co se stalo doposud je přesně tak, jako v knize.
Ale příběhy, které se již budou odehrávat v naší hře, budou jen a pouze vymyšlené. Jediné, čeho se budeme držet, jsou roky narození některých příslušníků velkých rodin, proto se může stát například něco takového

Časně ráno přiletěl havran s již očekávanou zprávou, na které stálo: Lordu Eddardu Starkovi a jeho ženě Catelyn Stark se narodil již třetí potomek, dívka, dostala jméno Arya.

Jako herní období jsme vybrali začátek dlouhého léta, což znamená, že většina postav z knih je buď ve velmi ranném věku, nebo se ještě nenarodili.

Jen pro připomenutí pár informaci:
Král- Robert Baratheon/ králem 5 let
Královna- Cersei Lannister
Králův pobočník- Jon Arryn

Důležité je říct, že vše nemusí být úplně přesné, jak letopočty tak jiné věci. Taky si můžete všimnou, že pár věcí jsme pozměnili, aby byla hra přehlednější.
Víra v Sedmi královstvích

6. ledna 2015 v 20:02
V Západozemí existuje několik náboženstvích usilujících o dominantní postavení. Nejstarší je uctívání Starých bohů, které pochází od Dětí lesa, rasy bytostí žijících v Západozemí před příchodem Prvních lidí. Příchod Andalů byl počátkem šíření Víry v Sedm, která nahradila prosté zvyky víry ve Staré bohy, jako uctívání starostrom. Víra v Sedm předpokládá existenci jednoho boha, projevujícího se v sedmi různých aspektech, které mohou být vzívány v různých okamžicích krize, ať je to matka, otec, válečník, panna, kovář, stařena nebo cizinec.
Nejnovější náboženství, jež se usídlilo v Západozemí, je víra ve R'hllora, Pána světla, která je běžná na kontinentu Essos, východně od Západozemí. Toto náboženství "jediného pravého boha", fanaticky šířené jeho zastánci, jako je Rudá kněžka Melisandra, požaduje zadržení všech ostatních věrou a obětí falešným modlám.

Geografie

6. ledna 2015 v 19:53
Kontinent Západozemí je dlouhý a relativně úzký. Rozléhá se od Dorne na jihu až do Zemí věčné zimy na dalekém severu, kde je velká část země stále nezmapovaná kvůli extrémně nízkým teplotám a nepřátelskému obyvatelstvu známém jako Divocí. Třebaže na mapě v knihách nejsou žádná měřítka, George R. R. Martin uvedl, že Zeď je 100 líg dlouhá (asi tak 555 km). Tudíž kontinent je dlouhý přibližně 5000 km a široký 1500 km. Východní pobřeží omývá Úzké moře. Za těmito vodami leží kontinent Essos a řetězec ostrovů známý jako Kamenné schody. Na jihu se rozléhá Letní moře a v něm Letní ostrovy. Severní země Západozemí jsou řídčeji obydlené než jih, navzdory jejich přibližně stejné velikosti. 5 nejdůležitějších měst Západozemí jsou (v pořadí podle velikosti): Královo přístaviště, Staré město, Lannisport, Město racků a Bílý přístav. Západozemí bylo původně rozděleno do několika nezávislých království před sjednocením Dobyvačnou válkou. Po této válce, a po případném začlenění Dorne, všechny regiony na jih od Zdi se sjednotili pod vládou rodu Targaryenů do země zvané Sedm království.


Roční období a klima

6. ledna 2015 v 19:48
Klima se pohybuje od jižního suchého klimatu až na studené klima na severu s krutými zimami a ledové pustiny v Zemích věčné zimy na dalekém severu. V Západozemí a Essosu jsou extrémně dlouhá období různé délky, obvykle trvají aspoň pár let. Mistří se snaží předpovídat délku období pozorováním teplot, délky dnů, aby mohli radit, kdy se má sít, kdy sklízet a kolik potravin uskladnit. Avšak kvůli různé povaze období to není něco, na co se můžete spolehnout. My se v naší hře nacházíme v neobvykle dlouhém létě, takže se mnoho lidí obává stejně dlouhé a kruté zimy.


Poslední zaznamenaná období

209 po Aegonově vylodění - Jaro (Velká jarní nemoc), po moru nastaly 2 roky sucha

211 po Aegonově vylodění- Léto

211-228 po Aegonově vylodění- Maekarovo léto, náhle skončilo a následoval krátký podzim a strašná a dlouhá zima

254 po Aegonově vylodění- Zima

273 po Aegonově vylodění- 3 roky zimy

281 po Aegonově vylodění- Rok falešného podzimu

288 po Aegonově vylodění- Dlouhé léto

Fauna

6. ledna 2015 v 19:44
Aurochové
- obrovští příbuzní býků. Často jsou používáni jako symbol velikosti, síly a hlouposti. Mýtický Clarence Crabb na nich prý jezdil a dokazoval tím svoji odvážnost.

Zlovlci
-příbuzní vlků, ale jsou spíše něco jako vlčí předci z pravěku. Jsou mnohem větší a silnější než normální vlci. Když jsou plně vzrostlí, osahují velikosti poníka. Vyskytují se na sever od Zdi.

Ještěrkolvi
-masivní, bažinní plazi žijící v oblasti Šíje. Jsou to vlastně takoví velcí krokodýli.

Mamuti
-obyvatelé dalekého severu a podle všeho jediní tlustokožci v Západozemí. Obři je používají jako jezdecká zvířata.

Krakeni
-obrovští hlavonožci, kteří prý dokáží stáhnout lodě pod hladinu. Jsou považování za mýtus.

Mantikory
-malá stvoření, vypadající jako skarab, když se přeloží na půl. Jejich tváře jsou pohublé a stěží připomínají člověka. Mají jedovaté žihadlo, pro lidi smrtící. Mantikory jsou pravděpodobně ze zemí za Úzkým mořem.

Havrani
-fyzicky podobní havranům na Zemi, havrani v Západozemí jsou používáni na nošení zpráv mezi hrady. Obvykle se o ně stará mistr každého hradu.

Stínokočky
-velcí predátoři s černou srstí s bílými pruhy, příbuzní kočkám, vyskytují se v horských oblastech. Jejich kůže jsou velmi cenné.

Zebrokoně
-koně s černobílými pruhy, velmi podobní zebrám, používáni jako jezdecká zvířata cizinci, kteří si je přivezli ze zámoří.

Draci
-dravá, magická stvoření, nepochází ze Západozemí, byli sem přivezeni Targaryeny. Vymřeli před více než tisíci lety a pro lid Západozemí jsou vyhynulým druhem.

Jednorožci
-velká zvířata podobná kozám, na hlavě jim ční roh.

Sebe-uvědomělé druhy

6. ledna 2015 v 19:41

Lidé - z většiny jsou stejní jako lidé na Zemi, ale jsou zde určité rozdíly. Ve vznešených rodech se skoro vždy sdílí společné rysy. Například už stovky let všichni Lannisterové mají blond vlasy. Některé fyzické vlastnosti jsou pro náš svět neobvyklé: Targaryenové mají obyvykle platinové vlasy a fialové oči, zatímco potomci Ghiskarců mají černočervené vlasy. Lidé v Západozemí jsou také většinou větší, než byla většina lidí ve středověku: hodně lidí měří přes 6 stop (1,8 m) a abnormálně velcí lidé jsou vysocí 7 stop (2,1 m) a více. Obyvatelé Západozemí mají převážně evropské rysy s regionálními rozdíly. Domorodci z Letních ostrovů a z kontinentu Sothoryos mají převážně africké rysy. Lidé z jiných částí světa mají řadu vlastností z mnoha reálných ras.

Obři - obrovští, chlupatí humanoidi s inteligencí jen o málo nižší než lidé, nejasně připomínající velké lidoopy. Obři jsou vymírající druh a můžeme je najít jen v zemích na severu za Zdí. Jezdí na mamutech do bitvy se surovými kyji. Mluví starým jazykem Prvních lidí.

Děti lesa - původní obyvatelé Západozemí, jsou často zmiňováni, ale nikdo je neviděl po tisíce let. Je na ně pohlíženo jako na malé humanoidní stvoření, temná a krásná s tajemnou silou nad sny a přírodou. Prý používali v bitvě zbraně z dračího skla a luky z dřeva čarostromů. Nechali za sebou jen víru v bezejmenné přírodní bohy, které stále uctívají na severu a zůstávají zde čarostromy.

Jiní - záhadná a podle všeho zlá rasa žijící za Zdí. Jsou viděni pouze v noci a s nimi zřejmě přichází neobvyklý chlad. Jsou to vysocí, vyzáblí humanoidi s modrýma očima. Nosí brnění, které mění barvu při každém kroku a používají meče tak chladné, že dokážou rozbít železo. Jiní se pohybují tiše, ale jejich hlas zní jako praskající led. Tvory, které zabijí, oživí jako nemrtvé zombie se svítícíma modrýma očima. Slabinou Jiných jsou zbraně vyrobené z dračího skla, které lehce projde jejich brněním. Po smrti roztají do kaluže extrémně studené tekutiny.

Rody

5. ledna 2015 v 19:08

Velké rody


Rod Starků

Předky současných Starků byli Brandon Stavitel a jiní králové severu. Po tisíce let vládli uzemí Severu rozkládající se od Šíje až po Zeď. Posledním králem Severu byl Torrhen Stark ("král, který poklekl"). Přísahal věrnost Targaryenskému dobyvateli zvanému Aegon Dobyvatel.
Erbem je šedý Zlovlk na bílém poli. Slova Starků jsou se začně liší od ostatních rodů, které si volili slova popisující sami sebe.
Slova Starků jsou : "Zima se blíží"


Rod Baratheonů

Nejmladší z významných rodů Západozemí, který vznikl v dobách Dobyvačných válek Aegona Draka (Dobyvatele). Proslýchá se, že zakladatel tohoto rodu Orys Baratheon byl nevlastním bratrem Aegona.
Orys díky svým válečnickým schopnostem získával v Aegonovu vojsku jednu hodnost za druhou. Když porazil a zabil Argilaka, krále Bouřlivého konce, Aegon mu na důkaz vděčnosti daroval Argilakův hrad a dceru, která měla ve znaku insignii budoucích Baratheonů.
V erbu Baratheonů je černý korunovaný jelen na zlatém poli.
Slova Baratheonů jsou : "Naše je zuřivost"


Rod Lannisterů

Lannisterové jsou potomci Andalských dobrodruhů, kteří založili mocné království v údolích na západě. V ženské linii rodu se chlubí potomstvem Lana Chytrého - legendárního šprýmaře z věku hrdinů. Díky zlatu ze Casterlyovy skály, Lannisportu a Zlatého Zubu jsou Lannisterové nejbohatším rodem Západozemí.
Často se říká o Lannisterech : "Bohatý jako Lannister" nebo "Lannister vždy platí své dluhy". Jejich znakem je zlatý lev na purpurovém poli.
Jejich slova zní : "Slyšte mne řvát!"


Rod Targaryenů

Targyrenové jsou krví draka, potomky urozených lordů z Valyrie. Předkové Aegon Draka unikli zkáze Valyrie a chaosu, aby se posléze usídlili na Dračím Kameni. Odtamtud se Aerys a jeho dvě sestry Visenya a Rhaenys na lodích plavili dobývat Sedm Království. Aby zachovali královskou krev ženil se vždy bratr se sestrou. Aegon pojal za své manželky obě sestry.
V erbu Targaryenů je drak se třemi hlavami ( Aegon a jeho dvě sestry) - rudý na černém poli.
Slova Targaryenů jsou : "Oheň a krev"


Rod Greyjoyů

Greyjoyové ze Štítu tvrdí, že jsou potomky Velkého krále z Věku Hrdinů. Legendy praví, že velký král vládl západním ostrovům i mořím a že pojal za ženu mořskou pannu.
Po tisíce let si Železní muži volili své "solné" a "kamenné" krále, kteří vládli jednotlivým ostrovům, dokud Urron při volbě panovníka nechal všechny vyvraždit a nastolil tak řád ve kterém se trůn dědí.
Bastardi z Železných ostrovů mají příjmení Štít.
Jejich znakem je zlatá krakatice na černém pozadí.
Jejich slova jsou : "My nesijeme"


Rod Tullyů

Lord Edmyn Tully byl prvním z říčních lordů, kteří přísahali věrnost Aegonu Dobyvateli. Vítězný Aegon ho odměnil tak, že mu daroval říční krajiny kolem Trojzubce a Řekotočí.
Bastardi z říčních krajin mají příjmení Řeka.
Ve znaku Tullyů je pstruh na modrém poli.
Slova Tullyů jsou : "Rodina, povinnost, čest"


Rod Tyrellů

Tyrellové se dostali k moci jako majordomové králů Roviny. Tvrdí, že skrze ženskou lini pochází z Gartha Zelenorukého, zahradního krále Prvních lidí.
Když král Mern zemřel na Ohnivém poli, jeho majordomanus Harlen Tyrell odevzdal Vysokou Zahradu Aegonu Dobyvateli. Aegon mu daroval hrad a území Roviny.
Jejich znakem je zlatá růže na zeleném poli.
Jejich slova jsou : "Rosteme do síly"


Rod Arrynů

Rod Arrynů vládne už po tisíciletí oblasti známé jako údolí Arryn, původně jako Králové hor a údolí, později jako Nejvyšší lordi údolí a Strážci východu.
Emblémem rodu Arryn je letící bílý sokol s bílým měsícem na modrém pozadí.
Slova: "Tak vysoko, jako čestně."


Rod Martellů

Rod Martellů vládne poloostrovu Dorne ve vzdálené jižní části kontinetu z jejich hradu Sluneční oštěp. I když Martellové byly oddáni trůnu, od Robertova povstání se moc do politiky nevměšovali.
Emblémem rodu Martellů je červené slunce probodnuté oštěpem.
Slova: "Neskloněni, nepokořeni, nezlomeni."


Hraní v herních fórech

4. ledna 2015 v 19:35

Volná hra

Volné hraní znamená, že postavy si příběh vymýšlejí sami, určují, co udělají apod. Samozřejmě se hraje na herních fórech. Někdy se ale stane, že Vám do příběhu zasáhne Vypravěč.

Nina:
Nina si sedla pod strom a rozhlížela se okolo. Když si krajinu dostatečně vtiskla do paměti, vyndala ze své kožené brašny po prababbičce svůj skicák a sadu pastelek. Skicák si položila na kolena, z penálu vytáhla zelenou pastelku a začala kreslit trávu okolo sebe. Poté dokreslila ještě nebe, jezero ležící opodál a ptáky letící nad ním.

Vypravěč:
Najednou se začne zatahovat, nad dívčinu sedící pod stromem se nahrnuly černočerné mraky a chvíli se nic nedělo. Po několika vteřinách nekonečného čekání se rozpršelo, an dívčin skicák začaly dopadat kapky zminimalizované větvemi stromů. Posléze se jí kresba rozmočila a zbyly z ní jen barevné šmouhy.

Vypravěče nesmíte ignorovat, to co napíše, vždy platí. Pokud tak učiníte, budete stihnuti trestem.


NPC postavy

NPC je postava na určeném místě vytvořená Vypravěčem. Hráči musejí respektovat popis dané osoby a v žádném případě nepředělávat její charakter ani vzhled.Quest

Quest není volná hra. Jedná se o výpravu pojednávající vždy o nějakém tématu (např.: Někdo ukradl královně korunu a cílem questu je jí získat nazpět. Jakmile se cíl splní, hráči hrající quest se rozejdou zpět do svých normálních životů). Každý quest má jen určitý počet hráčů, který je napsaný v prvním příspěvku. Po skončení je quest uzamknut a znepřístupněn hráčům. Každý bude mít vedoucího, kterého musejí ostatní hráči poslouchat. Tento vedoucí zastává funkci Vypravěče a může se jím stát každý stačí zaslat vyplněný formulář, který naleznet na fóru.

Pravidla pro vedoucího questu:

1) Nesmí zabíjet žádné hráče, ani jim nějak ublížit bez toho, aby se s ním předem dohodl.
2)Vedoucí nesmí quest moc protahovat a měl by se snažit udržet ho v délce reálných max. 2 měsíců.
3)Vedoucí musí ve všech případech zadání výpravy splnit.
4)Vedoucí určuje směr cesty a kam hráči půjdou, smí ovlivňovat počasí atd.
5) Může si vytvořit vlastní NPC, které použije jen na té jedné dané výpravě. Nesmí to být nikdo, kdo už je vymyšlený nebo někdo nadpřirozeně silný apod., například mistr kouzel.


Nehlašte se do questu, pokud víte, že nebudete mít příští měsíc až dva čas. Snažte se psát příspěvky do questů co nejdelší a alespoň jednou za dva dny.

Jak psát

4. ledna 2015 v 19:24

Jak psátPříspěvky se vždy přidávají tlačítkem POST REPLY a v některých případech i NEW TOPIC.

[Pohled postavy]
Píše se vždy ve 3. osobě (např.: Uslyšel/a vřískot)

[Přímá řeč]
Přímá řeč z očí do očí se píše tučně a v uvozovkách (např.: "Ahoj, jak se máš?")

[Myšlenky]
Myšlenky se píší jen a pouze kurzívou (např.: Možná, že měl pravdu). Samozřejmě nikdo z nás není všemocný, takže pamatujte, že neslyšíte myšlenky jiných postav.

[Cizí jazyky]
Pokud mluvíte jiným než společným jazykem.
-"Ahoj, jak se máš?"-

[Přesuny mezi místy]
Pokud jste zrovna od někud přišli, vždy napište, odkud (<< Rudá Bašta)
A pokud chcete někam odejít, tak to samozřejmě také napište (>> Rudá Bašta)

Cestování z jedné destinace do druhé je samozřejmě časově velmi náročné, proto jsme tuto část poupravili. Znamená to, že místo toho, aby jste museli několik týdnů čekat, než dojedete tam, kam jste měli namířeno, stačí napsat jen klasickou poznámku (např. >> Sever) a rovnou se můžete pustit do hraní tam.

Možná jste si všimly, že fóra mají název oblasti (případně hradu), což je velký prostor, proto prosíme, vždy nad příspěvek napsat upřesnění místa, na kterém se právě nacházíte (např. Boží háj).

Rady na závěr

1) Před napsáním příspěvku si přečtěte příspěvky ostatních hráčů. Abyste mohli lépe vklouznout do děje.

2) Při psaní příspěvků musíte myslet na to, že ne každý může být v jednom kuse u počítače. Hrajete-li ve více lidech, buďte slušní a počkejte, až zareagují ti, kteří zrovna nejsou online. Pro hráče není nic nepříjemnějšího, než že večer odepíše a ráno, když se probudí, zjistí, že spoluhráči během pár hodin co spal stihli popsat další 3 strany, udělat spoustu věcí a pro jistotu se rovnou se i rozejít každý po svých.

3) Dbejte na to, jaká je roční doba a čas.
Pondělí - úterý: ráno
Středa: dopoledne
Čtvrtek - pátek: odpoledne
Sobota: večer
Neděle: noc

4) Pokud nestihnete v neděli dohrát svůj den - pokud v neděli neskončíte tím, že jdete spát - nadepište nad další příspěvek slovo "Dohrávka" a jednoduše dohrajte svůj den.

Pravidla

4. ledna 2015 v 19:12

Pravidla[1] Je zakázáno mít víc jak jeden herní účet (kartu): Jestli ale opravdu trváte na dvou, doporučujeme to oznámit adnimům. Pukud tak neuděláte budou všechny Vaše karty smazány.

[2] Vulgarismy a různé narážky na ostatní hráče: Jsou velmi přísně zakázané, pokud Vás některý s hráčů jakkoliv obtěžuje, hlaste to adminům.

[3] Po přijetí si prosím do svého podpisu vložte Vaše jméno a odkaz na Vaši kartu a také si nezapomeňte nastavit avatar: Ideálně s obrázkem Vaší postavy, aby jste ušetřili práci vašim spoluhráčům.


[4] Existující místa nemažte, ani nepřidávejte nová: O váš dům, případně cokoliv jiného, co admini uznají za vhodné, si stačí napsat. Veškeré požadavky pište "Vypravěči".

[5] Dodržujte pravidlo "křišťálové stěny": To znamená, že vy nemůžete vědět jak se jmenuje jiný hráč dokud se Vám nepředstaví, nebo dokud se jeho jméno jakkoliv nedozvíte. Taktéž nemůžete vědět, co se děje na jiných místech světa, i když ve skutečnosti to nejspíš víte.

[6] Než začnete psát, přečtěte si poslední příspěvky v daném fóru: Může se stát, že například vejdete do hostince, vklidu se posadíte ke stolu a objednáte si pivo, ale přitom se tam právě odehrává rvačka.

[7] Před napsáním příspěvku se podívejte do karty Vašeho spoluhráče, aby nedošlo ke zbytečným zmatkům.

[8] Vaše postava je taktéž smrtelníkem, což znamená, že musí jíst, pít, socializovat se, atd. : Prosíme, nepopisujete do podrobností věci typu vykonávání potřeby na WC a erotické pasáže.

[9] Přísně se dohlíží na tzv. "godmodding": Tedy ovlivňování cizích postav tak, že jejich reakci napíšete za ně ("Klára do Honzy strčí, ten spadne a zlomí si nohu"). Stejně tak ze své postavy nedělejte boha, který v potyčce nebo rvačce odolá každému chvatu. Pokud se nemůžete shodnout na tom, kdo nějakou potyčku vyhrál, přizvěte si admina, který spravedlivě rozhodne.

[10] Jediné postavy, se kterými můžete svobodně nakládat, jsou NPC (nehráčské postavy): Např. prodavači nebo obsluha. Nezapomínejte ovšem, že takové postavy slouží spíše jako berlička a chovají se vždy neutrálně, alespoň pokud za ně nehraje přímo vedení. Je naprosto v pořádku napsat, že vám hostinská přinesla objednávku; dodat, že ji následně vaší postavě hodila na hlavu a začala se s ní hádat už ale přijatelné není.

[11] Na našem RPG je omezená věková hranice: Vzhledem k povaze světa, ve kterém hrajeme, nedoporučujeme, aby se hry zůčastňoval kdokoliv mladší 12-ti let.

[12] Bez Vašeho svolení Vás nikdo nesmí zabít: V souboji nesmíte být zabiti bez dovolení, ani nemůžete nikoho zabíjet, ani NPC. (Jedinou vyjímku tvoří souboje, které řídí "Vypravěč".)

[13] Vždy poslouchejte "Vypravěče": Bude zasahovat do hry, tak to respektujte.Neaktivita


Po zapojení do hry je obvyklé posílat příspěvek alespoň jednou za 2-3 dny. Víte-li, že nebudete delší dobu moct hrát, postavu do hry nezapojujte; ušetříte tím svým spoluhráčům čekání.

Pokud plánujete být delší dobu neaktivní, nebo víte, že na delší dobu nebudete chtít hrát, napište prosím v sekci "Omluvenky" příspěvek a informujte ostatní hráče o vaší nepřítomnosti či odchodu. Nechceme po vás, abyste nám říkali o každém vašem víkendu, je to ale ryze informativní záležitost a slušnost hlavně v případě, že se s vámi právě někde ve hře počítá. Alternativou je udělat si poznámku do svého podpisu.


Po 3 měsících, kdy se na fóru vůbec nepohybujete (a ani nezanecháte vzkaz v nepřítomnosti nebo podpisu), je vaše karta postavy přesunuta do "Neaktivní hráči", odkud - pokud si ji nevyzvednete - je po dvou měsících kompletně smazána.